Op. Dr. Alpay Duran

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. Alpay Duran, tıp eğitimini 2001-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)’nde tamamladı. 2008-2014 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniğinde eğitim görerek Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı oldu. Eğitimi süresince el yaralanmaları, tümör cerrahisi ve estetik cerrahi alanında binlerce operasyona katıldı.

2014-2015 yılları arasında Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde devlet hizmeti görevini icra etti. 2015-2017 yılları arasında Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniğinde uzman hekim ve klinik idari sorumluluğu görevlerini yürüttü. Uzmanlığı süresince karın germe, otoprotez tekniği ile meme dikleştirme, post-bariatrik cerrahi, meme ve burun estetiği, minimal invaziv estetik girişimler (botox, dolgu, PRP, mezoterapi, ameliyatsız yüz germe uygulamaları), kongenital el anomalileri, el cerrahisi ve maksillofasiyal travmalar ile ilgili çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Çeşitli plastik cerrahi teknikleri ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı dergilerde yayınlamış birçok bilimsel çalışmaları oldu. Halen uluslararası dergilerde hakemlik görevi yürütmektedir. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Topluluğu (ISAPS), Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD), Avrupa Rinoplasti Topluluğu (Rhinoplasty Society of Europe), Estetik Cerrahi Derneği (EPCD), İstanbul Tabip Odası ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği üyesidir. Uluslararası Sağlık Turizmi yetki belgesi sahibidir.

2018 yılından beri serbest muayene hekimi olarak çalışmaktadır. 2019 Ekim ayında Dr. Oğuz Çörtük ile birlikte Lavien kliniği kurdu. Halen Lavien klinik çatısı altında çalışmaktadır. Avrupa ülkeleri, Kanada ve Avustralya başta olmak üzere dünyanın hemen her bölgesinden gelen yurtdışı hastalarının ameliyatlarını gerçekleştirmektedir.

Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Uzmanlık Tezi

Apokinin ve Dimetilsülfoksit’in Sıçan İskElet Kası İskemi Reperfüzyon Hasarı Modelindeki Etkisi, Haydarpaşa Numune Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, 2014, İstanbul (Doç. Dr. Nesibe Sinem Çiloğlu)

Makaleler 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Wassel type III polydactyly with symphalangism: a rare entity NS Ciloglu, A Duran, H Buyukdogan. Journal of Hand Surgery 39 (5), 1021, 2014

  1. Supernumerary nostril: congenital adrenal hyperplasia with a rare congenital anomaly S Ciloglu, A Duran, H Buyukdogan, AK Yigit. Annals of maxillofacial surgery 4 (2), 193, 2014

3.A rare phenomenon: oculonasal synkinesis NS Ciloglu, A Duran, H Buyukdogan. Aesthetic plastic surgery 38 (5), 1064-1065, 2014

4.Spindle cell lipoma adherent to the digital nerve in the palm NS Ciloglu, A Duran, H Buyukdogan. Journal of hand and microsurgery 6 (2), 108, 2014

5.A classification system for ulnar polydactyly and clinical series A Duran, NS Ciloglu, H Buyukdogan. The Journal of hand surgery 40 (5), 914-921, 2015

6.Keutel syndrome: Augmentation of the nose with serial fat grafting S Ciloglu, A Duran, AK Yigit, H Buyukdogan, E Keskin. Annals of maxillofacial surgery 5 (2), 287, 2015

7.Leg ulcer in a patient with Rothmund–Thomson syndrome S Ciloglu, A Duran, SY Pekcan, H Buyukdogan. SpringerPlus 4 (1), 1-3, 2015

8.Dendritic fibromyxolipoma of left inguinal region S Ciloglu, A Duran, E Keskin, A Yigit. Indian Journal of Pathology and Microbiology 59 (2), 250, 2016

9.A patient with periorbital pain: A case of isolated schwannoma of the eyebrow A Duran, A Duran, H Dindar, T Dindar. Journal of Surgical Dermatology 2 (1), 43-45, 2017

10.Congenital familial clinodactyly of index finger with proximal delta phalanges and ulnar deviationA Duran, T Dindar, S Bas. Journal of hand and microsurgery 9 (01), 039-040, 2017

11.Chronic boutonniere deformity: cross-lateral band technique using palmaris longus autograft S Duzgun, A Duran, E Keskin, AK Yigit, H Buyukdogan. The Journal of hand surgery 42 (8), 661. e1-661. E5, 2017

12.Apocynin and dimethyl sulfoxide synergistically protect against ischemia-reperfusion injury in a rat hind limb ischemia-reperfusion model A Duran, S Ciloglu, O Sehirli, A Yigit, H Buyukdogan, A Duran, K Elcioğlu. European Journal of Plastic Surgery 40 (6), 507-512, 2017

13.Clinical and histopathological evaluation of the effects of platelet rich plasma, platelet poor plasma and topical serum physiologic treatment on wound healing A Duran, Ş Yaşar, S Aytekin, P Güneş, R Adaleti, A Duran. Turkish Archives of Dermatology & Venerology/Turkderm 52 (2), 2018

14.Congenital oculonasal synkinesis: botulinum toxin a in the treatment of a pure facial SynkinesisA Duran, S Ciloglu. Aesthetic surgery journal 38 (11), NP168-NP169, 2018

15.Congenital synkinesis between orbicularis oculi and nasal musculature: is it rare indeed or just underreported? A Duran. European Journal of Plastic Surgery, 1-4, 2019

16.A Case of Nonsyndromic Unilateral Cleft Hand with Central Polydactyly, Syndactyly, and Thumb Hypoplasia: Support for a Common Etiology. A Duran, H Buyukdogan. Journal of hand and microsurgery 11 (03), 154-156, 2019

17.Radial Polydactyly: A Modification of Wassel/Flatt Classification System and Clinical Series S Ciloglu, A Duran. Turkish Journal of Plastic Surgery, 2020

  1. Wise-Pattern Superomedial Dermaglandular Pedicle Technique Improves Breast Upper pole Fullness and Breast Proportions. S Ciloglu, A Duran, B Akalın. Journal of Plastic Surgery (SAGE), 2021, inpress

Ulusal Hakemli Dergilerde Mayınlanan Makaleler

1.Parsiyel Fasiektomi Uygulanan 56 Dupuytren Kontraktürü Hastasının Geriye Dönük

Değerlendirilmesi NS Çiloğlu, A Duran. Turk J Plast Surg.21(3), 27-30,2013
2.Parsiyel Fasiektomi Spesmenleri; Patolojik inceleme her olguda gerekli mi?NS Çiloğlu, A

Duran. Turk J Plast Surg. 22(3), 132, 2013
3.Vertikal Skar Küçültme Mammoplasti Tekniği ile Memeden Dev Kitlelerin Eksizyonu ve

Simetrinin Sağlanması NS Çiloğlu, E Önsal, A Duran Turk J Plast Surg.23(2), 85-87,2015

  1. Merkel hücreli karsinom: parmağın ray ampütasyonu NS Çiloğlu, A Duran, H Büyükdoğan, E Önsal, E Sayman Turk J Plast Surg.23(3), 142-143, 2015

5.Guyon kanalı sendromu: kitleye bağlı üç olgunun sunumu NS Çiloğlu, E Önsal, A Duran, Aİ Mert, E Keskin Turk J Plast Surg.23(3), 130-132,2015

6.Nüks İzole Plantar Serebriform Kollagenoma/Recurrence of Isolated Plantar Cerebriform Collagenoma S Çiloglu, A Duran, E Önsal, K Yigit, B Onamay Turk Dermatoloji Dergisi 9 (4), 205, 2015

7.Kulak Kepçesi Yerlesimli Melanom Disi Deri Kanserleri: 51 Olgunun Geriye Dönük Analizi/Non-Melanoma Skin Cancers of Pinna: Retrospective Assesment of 51 Cases
S Çiloglu, A Duran, A Yigit, H Büyükdogan, E Keskin Turk Dermatoloji Dergisi 9 (4), 177, 2015

8.A Rare Case: Co-Existence of Simultaneous Anterograde and Retrograde Ulnar Polydactyly A Duran, NS Çiloğlu Turk J Plast Surg.24(1), 51-52,2016

9.Co-Exıstence of Bifid Median Nerve and Persistent Median Artery in a Pediatrıc Trauma Case NS Çiloğlu, A Duran, H Buyukdogan, AK Yiğit, İ Türkmen Turk J Plast Surg.24(3), 142- 144,2016

  1. Multiple Squamous Cell Carcinoma After Vemurafenib Therapy NS Çiloğlu, A Duran, Ş Yaşar, A Duran Turk J Plast Surg.24(4), 216-217,2016

11.Tissue Expansion: Comparative Analysis of Complications and Risk Factors S Çiloğu, A Duran Turk J Plast Surg.25(1), 7-11,2017

12.Severe hand injuries caused by a mole gun S Düzgün, A Duran Turk J Plast Surg.25(3), 120- 125,2017

13.An unusual cause of unilateral prominent ear: dermoid cyst A Duran Turk J Plast Surg.26 (4), 177, 2017

14.Pyogenic granuloma of the vermillion: Surgical treatment of lip vermilion, and its outcomes A Duran, A Duran, T Dindar, H Dindar.HN medical journal. 60(2), 156-161

Uluslararası Sunumlar

1.Clinical and histopathological evaluation of the effects of platelet rich plasma, platelet poor plasma and topical serum physiologic treatment on wound healing caused by radiofrequency electrosurgery in rats, A Duran, S Yasar, P Gunes, S Aytekin, A Duran. 25th EADV Congress, Vienna, Austria, 2016

Ulusal Kongrelerde Yapılan Sunumlar

1- Dupuytren Kontraktürü Parsiyel Fasiektomi Uygulanan 56 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi. S Ciloglu, A Duran. 34.Ulusal Kurultayı Ekim 2012 Antalya. Sözlü Sunum

2- Aurikula Yerleşimli Melanom Dışı Deri Maligniteleri. S Ciloğlu, A Duran, E Önsal, T Eraslan. Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35.Ulusal Kurultayı Ekim 2013 İstanbul. Sözlü Sunum

3- Yumuşak Doku Maligniteleri ile İlgili Klinik Deneyimlerimiz. A Duran, S Çiloğlu, A İ Mert, İ Türkmen. Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35.Ulusal Kurultayı Ekim 2013 İstanbul. Sözlü Sunum

4- Sıçan Iskelet Kası İskemi Reperfüzyon Hasarı Modelinde Apokininin Etkisi. A Duran, S Ciloglu, E Onsal, H Buyukdogan, O Sehirli. Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı Ekim 2014 İstanbul. Sözlü Sunum

  1. El Yerleşimli Kitleler: 5 Yıllık Geriye Dönük Analiz. S Ciloglu, İ Turkmen, A Duran, T Eraslan, E Evrensel, E Onsal. Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı Ekim 2014 İstanbul. Sözlü Sunum

6- Çiloğlu N., Keskin E.R, Duran A., Yazıcı A., Omar S., Eraslan T. :Göz Kapağı Yerleşimli Tümörler, 36. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı , Ekim 2015, İstanbul

  1. ‘Free Nipple’ Tekniğiyle Oluşan Nipple Tübekül Kaybına Basit Bir Çözüm Dindar T, Dindar H, Agdoğan Ö, Baş S, Duran A, Altun E. 38. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya 2016.